ขั้นตอนการซื้อ-ขาย

  • การเปิดบัญชีซื้อ-ขาย
เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
3.Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือสัญญาซื้อ-ขายทองคำ ดาวน์โหลดสัญญาซื้อ-ขายทองคำ  • การวางเงินค้ำประกัน (Margin)

: วางหลักประกันเพียง 8% ของราคาทองคำ (1,600 บาท/บาททองคำ) ก็สามารถซื้อ-ขายผ่านโทรศัพท์ และออนไลน์ได้ทันที

ทองคำ 96.5%

ต้องวางเงินประกัน (Margin) จำนวนวงเงินขั้นต่ำ 8,000 บาท สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 5 บาททองคำทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย

ทองคำ 99.99%

ต้องวางเงินประกัน (Margin) จำนวนวงเงินขั้นต่ำ 105,600 บาท สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 กิโลกรัมทองคำทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย

หมายเหตุ**
- การวางเงินประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัท
- สำหรับร้านทอง จำนวนการวางเงินประกันจะเป็นอัตราพิเศษ สามารถสอบถามเพิ่มได้กับทางบริษัท
  • การทำคำสั่งซื้อ-ขาย

TCGOLD PHONE

1.ลูกค้าสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่การตลาดได้ที่เบอร์ 075-411-999
2.ลูกค้าต้องยืนยันคำสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่การตลาดด้วยการแจ้งชื่อและรหัสลูกค้า
3.เจ้าหน้าที่การตลาดจะทำการทวนคำสั่งซื้อ-ขายกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

TCGOLD ONLINE

1.ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ www.tcgoldsmith.com
2.ลูกค้าเข้าเมนู REAL TIME เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3.เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วก็จะสามารถทำคำสั่งการซื้อ-ขายได้ง่ายๆ ในแบบราคา Real time


หมายเหตุ**
- การทำคำสั่งซื้อ-ขายด้วยการโทรศัพท์ในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯได้มีระบบการบันทึกการสนทนาทุกครั้ง  • การชำระหรือเคลียร์พอร์ต
    การชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน แล้วลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการโอนไว้ด้วย เพื่อนำมาใช้ยืนยันทางธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ระยะเวลาในการโอนเงินกำไรจากการซื้อ-ขาย ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินภายในระยะเวลา T+2
  • การนัดรับสินค้า
เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินหรือเคลียร์พอร์ตเรียบร้อยแล้ว และหากลูกค้ามีความต้องการรับสินค้ากลับ ลูกค้าจะต้องทำการนัดรับสินค้าล่วงหน้า 1 วันเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่ได้นัดไว้  • ช่องทางการชำระเงิน
  • เงื่อนไขการทำธุรกรรม
1.สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย
- วันจันทร์ เวลา 9.30 – 03.00 น.
- วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 03.00 น.
- วันศุกร์ เวลา 07.00 – 02.00 น.
2.หลังจากลูกค้าตกลงราคาซื้อ-ขายแล้วต้องชำระเงิน (กรณีซื้อ) หรือส่งมอบทองคำ (กรณีขาย) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย
3.การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
4.กรณีผิดนัดชำระค่าซื้อขายทองคำ ลูกค้าต้องชำระเบี้ยปรับตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่ได้ชำระตามเวลาที่กำหนดทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จะมีการคิดดอกเบี้ย 1.29%ต่อเดือน จากยอดเบี้ยปรับที่คงค้าง
5.อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ
6.ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะออกหลักฐานใบรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง

หมายเหตุ**
- เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลารับทองล่วงหน้าtwitter share
© 2022 THAICHAROEN GOLDSMITH
Back to Top