ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด ไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของเล่นให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

 

twitter share
© 2023 THAICHAROEN GOLDSMITH
Back to Top