แจ้งขายทอง

รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล
621024 ธันวา คงวัดใหม่ แจ้งขายทอง
621027 ณรงค์เดช ทรัพย์ประเทือง แจ้งขายทอง
621028 ศิรภัสสร คงสิน แจ้งขายทอง
621029 จันทกานต์ สิทธิ์น้อย แจ้งขายทอง